Laku pārpalikumi: utilizācija, uzglabāšana utt.

Ko darīt ar laku pārpalikumiem pēc remonta un materiālu krājumu revidēšanas?

Gadu gaitā mājās nereti sakrājas daudz krāsu un laku pārpalikumu no dažādiem remonta darbiem. Bieži vien to glabāšana agri vai vēlu beidzas ar utilizāciju. Tāpēc mēs piedāvājam Jums dažus ieteikumus par laku utilizāciju un uzglabāšanu.

Utilizācija

Utilizējamās lakas vispirms jāsadala akrila lakās (uz ūdens bāzes) un sintētisko sveķu (šķīdinātājus saturošās) lakās.

Akrila laku utilizācija

Lakas uz ūdens bāzes jāsadala sakaltušajās un tādās, kas vēl ir šķidras.

  • Sakaltušos laku pārpalikumus var utilizēt kā sadzīves vai būvniecības atkritumus.
  • Šķidras / nesakaltušas laku paliekas ieteicams nodot otrreizējo izejvielu vai kaitīgo atkritumu savākšanas punktā. Ja tas nav iespējams, jāatver bundžas vai spaiņa vāks un jāļauj materiālam izžūt, novietojot to bērniem nepieejamā vietā. Izžūšanu paātrinās neliela daudzuma ģipša vai cementa pievienošana.

Sintētisko sveķu laku utilizācija

Visas šķīdinātājus saturošo laku paliekas jānodod otrreizējo izejvielu vai mobilajā kaitīgo vielu savākšanas punktā. Šajā gadījumā tam, vai materiāls ir sakaltis vai vēl šķidrs, nav nekādas nozīmes.

Uzglabāšana

Lakas vienmēr jāglabā vēsā, no sala pasargātā vietā, hermētiski noslēgtā traukā. Laku pārpalikumi vienmēr jāglabā hermētiski noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabāšanas ilgums un derīguma termiņš

Iespējamais laku uzglabāšanas ilgums (vēsā, no sala pasargātā vietā) ir atkarīgs no tā, vai iepakojums ir vai nav bijis atvērts.

  • Ja iepakojums nav bijis atvērts, materiāla derīguma termiņš parasti ir 24 mēneši.
  • Ja iepakojums ir bijis atvērts, materiāla derīguma termiņš ir apmēram viens gads pēc pirmās lietošanas.

To, ka akrila laka ir glabāta pārāk ilgi un lietošanai vairs nav derīga, iespējams nekļūdīgi konstatēt pēc nepatīkamās smakas, ko tā izdala.

Savukārt sintētisko sveķu lakas derīgums ir beidzies, ja tā ir ļoti sabiezējusi un vairs nav normāli apstrādājama. Šādos gadījumos materiāls jāutilizē.