Mūsu ceļš uz ilgstpējīgu uzņēmumu

Tirgus līdera statuss uzliek Alpina zīmolam īpaši lielu atbildību – it sevišķi visā, kas skar ilgtspējīgu, videi draudzīgu attīstību. Vienkāršiem vārdiem sakot, ilgtspējīga attīstība nozīmē nedzīvot uz nākamo paaudžu rēķina. Tas vienlīdz attiecas gan uz ekonomisko, gan ekoloģisko, gan sociālo jomu.

Alpina zīmolam ilgtspējīga attīstība nav nekas jauns, kaut arī tā nozīme nenoliedzami arvien palielinās. Jo Alpina pieder pie uzņēmumu grupas, kas kā ģimenes uzņēmums jau piektajā paaudzē ārkārtīgi rūpīgi attiecas pret resursiem un kura mērķis ir radīt noturīgas vērtības. To, ko tagad mēdz dēvēt par ilgtspējīgumu, uzņēmums „Deutschen Amphibolin Werke“ , saīsināti DAW, bija iekļāvis savā komercdarbības filozofijā jau tālajā 1895. gadā, kad tas tika dibināts Oberramštatē.

Ilgtspējīguma koncepciju DAW un Alpina īsteno gan visā resursu izmantošanas un vērtību radīšanas ķēdē, gan uzņēmuma pārvaldē. Tas aptver ārkārtīgi plašu jomu – no sertificētiem produktiem līdz pat uzņēmuma bērnudārzam. Īpaša ilgtspējīgas attīstības menedžere, uzņēmuma iekšienē izveidota projektu grupa un ilgtspējīgas attīstības padome ar pieaicinātiem ekspertiem rūpējas par to, lai DAW un Alpina konsekventi spertu arvien jaunus soļus pretim ilgtspējīgam uzņēmumam.

Pieturas punkti mūsu ceļā uz šādu attīstību ir aprakstīti arī Alpina zīmola vēsturē.

Izpēte un attīstība

Daudzu ilgtspējīgu inovāciju pirmssākumi ir meklējami Izpētes un attīstības nodaļā. DAW uzņēmumu grupā šī nodaļa lepojas ne tikai ar vismūsdienīgākajām iekārtām, bet arī augstu kompetences līmeni. Par to liecina vairāk nekā 100 patentu, ko pēdējo 30 gadu laikā ir reģistrējusi DAW.

Viens no pētnieciskās darbības pamatuzdevumiem ir atrast jaunas iespējas, kā vēl vairāk palielināt krāsošanas materiālu ilgtspējīgumu. Tādējādi starp DAW izgudrojumiem ir ne tikai dispersijas krāsas kā tādas, bet arī tādas principiālas inovācijas kā krāsas, kas nesatur šķīdinātāju. Neatsveramu atbalstu mūsu pētniekiem sniedz 2005. gadā dibinātais Dr. Roberta Murjāna institūts, kas konsultē visos ar vides aizsardzību un veselīgu mājokli saistītajos jautājumos.